Υπέρταση & Κορονοϊός

Προβληματισμός και ανησυχία υπαρχει, για πολυ κόσμο που παίρνει φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση. Επειδή πολλά απο τα φάρμακα αυτά δρουν δια μέσω ενός ενζύμου του ανθρώπινου οργανισμου που είναι το ίδιο που χρησιμοποιηεί και ο covid 19, (το  ACE-2), για να εδραιωθεί και πολλαπλαστεί πάνω στους πνεύμονες. Αυτή η ανησυχία επιτείνεται λόγω των δημοσιογραφικών περιγραφών παγκόσμια που εντάσσουν τους υπερτασικούς στις ομάδες πολύ ψηλού  κιννδύνου με την χειρότερη έκβαση

Πιο κάτω παραθέτω τις ανακοινώσεις απο την Ελληνική Εταιρία  Υπέρτασης αλλά και την Ευρωπαϊκή Eταιρεία Υπέρτασης. Όταν τις διαβάσουμε προσεκτικά κατανοούμε και έιμαστε πιο ψύχραιμοι παραμένοντας πάντα σε εγρήγορση μέχρι να εξαχθούν απόλυτα ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα.

Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης

“Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν πως και ο SARS-CoV2 (COVID-19) χρησιμοποιεί το ACE-2 ως κυτταρικό υποδοχέα (προσδενόμενος με την ακίδα του] στο  ένζυμο ACE -2, για την είσοδο του στον πνεύμονα προκαλώντας πνευμονία ή στην καρδιά προκαλώντας μυοκαρδίτιδα.
Θα πρέπει να αλλάξει η χρήση των αναστολέων του ΣΡΑ, (υπάρχει σε παρα πολλά αντυπερτασικά σκευάσματα), σε ασθενείς που πάσχουν από SARS-CoV2 (COVID-19) λοίμωξη;

Μέχρι τώρα, δεν υφίστανται πειστικά δεδομένα, ότι τυχόν υπερέκφραση του ACE2 από αναστολείς του συστήματος ΣΡΑ, θα μπορούσε να αυξήσει δυνητικά τον κίνδυνο νόσησης και να επιδεινώσει την κλινική πορεία της λοίμωξης από τον COVID-19. Aπό την άλλη πλευρά, υφίστανται πειραματικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η ενεργοποίηση της ANGII  και η αθξημένη παρουσία ACE-2 προασπίζει την βλάβη του πνεύμονα. Φαρμακολογικές παρεμβάσεις σε ζωικά μοντέλα με τη χρήση αναστολέων του ΣΡΑ έχουν δείξει προστατευτικά οφέλη σε βλάβες του πνεύμονα και σε μοντέλα ιογενών λοιμώξεων. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις η χρήση των αναστολέων του ΣΡΑ θα μπορούσε να προασπίζει έναντι της παθογονικότητας του ιού σε ασθενείς που πάσχουν από τον COVID-19. Θα πρέπει να διερευνηθεί εάν τυχόν πολυμορφισμοί του ACE2, που συνδέονται με υπέρταση και τον Διαβήτη, ιδιαιτέρως μεταξύ Ασιατικών πληθυσμών, πιθανώς να δηλώνουν μια γενετική προδιάθεση ορισμένων για αυξημένο κίνδυνο νόσησης από τον SARS-CoV-2.

Η θεραπεία με αναστολείς του συστήματος ΣΡΑ, όπως επί παραδείγματι οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACEIs) ή οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) αποτελούν σήμερα τον πυρήνα της θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH), που εκδόθηκαν το 2018 (8)”.

Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης

  1. Δεν υπάρχει καθαρή απόδειξη ότι η υπέρταση αυτή καθ’εαυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με COVID-19. Συνεπώς οι υπερτασικοί ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες προφυλάξεις με τους συνομηλίκους τους και τους έχοντες ίδιο προφίλ συν-νοσηροτήτων¨.
  2. Σε υπερτασικούς ασθενείς με μόλυνση COVID-19 η θεραπεία με ACEI ή αναστολείς των υποδοχέων Ang II πρέπει να συνεχίζεται κανονικά υπό τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών βάσει των 2018 ESC/ESH κατευθυντήριων οδηγιών.
  3. Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υποστηρίζουν υπεροχή ή υστέρηση των ACEI ή των αναστολέων των υποδοχέων Ang II σε ασθενείς με μόλυνση από τον COVID-19.
  4. Σε ασθενείς με μόλυνση με COVID-19 και σοβαρή συμπτωματολογία, τα φάρμακα που μπλοκάρουν το ΣΡΑ πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να διακόπτονται σε εξατομικευμένη βάση λαμβάνοντας υπόψιν τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες.
  5. Περαιτέρω ερευνα για την επίδραση της υπέρτασης αλλά και των αντιυπερτασικών φαρμάκων στη έκβαση των ασθενών με μόλυνση από κορονοιό COVID-19 είναι αναγκαία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. Fisher D and Heymann D. Q&A: The novel coronavirus outbreak causing COVID19. BMC medicine. 2020;18:57.
  2. Fei Zhou*, Ting Yu*, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study .Lancet,March 9, 2020 (https:doi.org/10.1016/S0140-6736 (20) 30566-3
  3. Turner, A. J., Hiscox, J. A. & Hooper, N. M. ACE2: from vasopeptidase to SARS virus receptor. Trends Pharmacol. Sci. 25, 291–294 (2004).
  4. Li W, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003;426:450-4.
  5. Romero CA, Orias M and Weir MR. Novel RAAS agonists and antagonists: clinical applications and controversies. Nature reviews Endocrinology. 2015;11:242-52.

Ολα όσα γραφτηκαν πιο πάνω είναι υπό την αίρεση των παρόντων δεδομένων, η κλινική εμπειρία βρίσκεται σε εξελιξη και θα ξαναενημερώσουμε χρησιμοποιώντας τα συμπερέσματα αξιόπιστων οργανισμών

Αννα Γιάλλουρου
Φαρμακοποιός