,

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: ο ισόβιος δύσκολος σύντροφος

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένας δύσκολος, δύστροπος, επίμονος, επίπονος και ισόβιος σύντροφος καθώς οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Εκτός από τα προβλήματα που προκαλεί το ίδιο το νόσημα, πόνος, δυσκαμψία, κούραση, δυσθυμία, θα πρέπει να αναθεωρήσουν παλιές συνήθειες και να προσαρμόσουν την καθημερινότητα τους στα νέα δεδομένα. 

Εκτιμάται ότι 2,5 εκατ. άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από Ρευματικά Νοσήματα και παθήσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος. Για την Κύπρο, υπολογίζεται ότι οι ασθενείς με κάποια μορφή ρευματικής πάθησης ανέρχονται σε 35.000 άτομα. Οι ρευματικές παθήσεις συνιστούν πραγματικό κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα, λόγω τόσο της υψηλής συχνότητάς τους, στο γενικό πληθυσμό, όσο και κυρίως της επίπτωσής τους στην ποιότητα της προσωπικής και οικογενειακής ζωής των πασχόντων.

Τα Ρευματικά νοσήματα στον Ελλαδικό χώρο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους και η πρόσβαση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στα φάρμακα και τις βιολογικές θεραπείες ήταν τα θέματα που παρουσιάστηκαν από το Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (Α.Σ.Κ.), στα πλαίσια του 6ου ΚυπροKρητικού Συμποσίου Ρευματολογίας, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία.

Στην Ελλάδα, τα ρευματικά νοσήματα ευθύνονται για το 50% της μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας και αντίστοιχα 47% για την Κύπρο καθώς και για το 30% όλων των απουσιών από την εργασία και αντίστοιχα 26% για την Κύπρο. Παράλληλα περίπου 450 εκατομμύρια ημέρες αναρρωτικής άδειας στην Ευρώπη οφείλονται σε ρευματικές παθήσεις, ενώ έως και 60% των ατόμων με πρόωρη συνταξιοδότηση ή μακροχρόνια αναρρωτική άδεια προβάλουν σαν αιτία κάποια ρευματική πάθηση.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, Κατερίνα Κουτσογιάννη αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη καθώς και την έλλειψη ενημέρωσης των πασχόντων για το ίδιο το νόσημά τους παρουσίασε ανάμεσα στις δράσεις του Συλλόγου και τη δημιουργία ενός «σχολείου» για τα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά και άλλα ρευματικά νοσήματα με κύριο στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των ρευματοπαθών για τα νοσήματα τους την ψυχολογική στήριξη τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και της οικογένειας αλλά κυρίως να εφοδιαστούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες των νοσημάτων τους και να ζήσουν μια ζωή ανεξάρτητη με ποιότητα και αξιοπρέπεια.

Τόνισε επίσης ότι χρειάζεται ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και της πολιτείας για το βάρος των νοσημάτων αυτών τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τις οικογένειες τους.

Χρειάζεται επομένως άμεσα η χάραξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων ώστε τα ρευματικά νοσήματα να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία με την σοβαρότητα που τους αναλογεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ο Μάριος Κουλούμας, Πρόεδρος του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου παρουσιάζοντας τα δικαιώματα των ασθενών τόνισε «Πρόσβαση σημαίνει επάρκεια και διαθεσιμότητα φαρμάκων και ισότητα στην πρόσβαση στην υγεία. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας άμεσα όταν κάποιος τις χρειάζεται σημαίνει πρόληψη πιο σοβαρών επιπλοκών, σημαίνει διατήρηση της ικανότητας για εργασίας, και τη συνέχιση μιας πλήρους και παραγωγικής ζωής, μειώνοντας τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία και ταυτόχρονα τα κόστη. Ισότητα σημαίνει την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του ατόμου, της ηλικίας, αναπηρίας και οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης. Τα συστήματα υγείας θα πρέπει να σχεδιαστούν με επίκεντρο τον ίδιο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες του ανάγκες σε μια ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου η οποία θα απελευθερώσει πόρους του συστήματος και θα εξοικονομήσει κόστη και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος των παθήσεων αυτών τόσο για το άτομο και την οικογένεια του όσο και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας».

 

Πηγή: http://www.farmakeutikoskosmos.gr/