,

Αγιουρβέδα

Η Αγιουρβεδα είναι ένα αρχαίο ινδικό ιατρό - φιλοσοφικό σύστημα ζωής. Κατά την ινδική μυθολογία είναι η ιατρική των θεών. Αντιμετωπίζει…