ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD

H Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας «Ημερίδα Ποιότητας 2018», πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία.

Εκ μέρους του Μετόχου της ΚΕΠ και του CYS , παρευρέθηκε και απεύθυνε  χαιρετισμό  ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) κατά τη διάρκεια της πιο πάνω Ετήσιας Εκδήλωσης Ποιότητας, τίμησε, απένειμε επίσημα τα πιστοποιητικά, σε όλες τις νέες πιστοποιημένες εταιρείες/οργανισμούς σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία και Ιράν για τα διάφορα Συστήματα Διαχείρισης καθώς επίσης για Σήμανση CE και για έλεγχο εγκατάστασης εξοπλισμού Παιχνιδότοπων. Ανάμεσα στις εταιρείες ήταν και η Karpasia Health Products ltd  στην οποία απονεμήθηκε η πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001).